Systemy SCADA

Systemy SCADA

Firma explitia jest niezależnym doradcą technologicznym w zakresie budowania wizualizacji procesowych. Oferujemy wsparcie w wyborze i wdrażaniu systemów SCADA światowych dostawców oprogramowania, m.in. AVEVA System Platform czy InTouch, COPA-DATA Zenon, GE Digital iFix, Mitsubishi Electric ICONICS, Siemens SIMATIC WinCC. Poznaj możliwości systemu wspierającego nadzór nad procesem produkcyjnym.

AVEVA

Czym są systemy SCADA?

Nazwa rozwiązania jest akronimem od angielskich słów: Supervisory Control and Data Acquisition (kontrola nadzorcza i pozyskiwanie danych). Systemy SCADA mogą mieć ogromne zastosowanie i być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, któremu zależy na gromadzeniu danych, sprawnym wglądzie w kluczowe informacje oraz szybkim nadzorze procesów. Stanowi ogromne ułatwienie w zarządzaniu produkcją.

SCADA – Produkty ciekłe lub sypkie

W zakładach wykorzystujących w procesie wytwórczym produkty ciekłe lub sypkie proces technologiczny jest zazwyczaj bardzo zautomatyzowany. W takich przedsiębiorstwach maszyny i obiekty wykonawcze są bezpośrednio z sobą połączone, a półprodukty w tracie procesu są niewidoczne. Widać jedynie surowiec i produkt końcowy. Dzięki rozwiązaniu SCADA można sprawnie nadzorować nad tym, co dzieje się między kolejnymi etapami produkcji. System jest więc centralnym miejscem i ma kluczowy wpływ ciągłość produkcji.

Dostawcy systemów SCADA — przykład

Nasz zespół ma doświadczenie w implementacji rozwiązań światowych producentów, m.in.

Wybrane możliwości wdrażanych systemów SCADA

Wizualizowanie procesu produkcyjnego.
Control room – widok wielu wątków na jednym ekranie.
Możliwość sterowania urządzeniami wykonawczymi.
Recepturowanie – kilkuetapowe, dostosowane do procesu wytwórczego klienta.
Kontrola zleceń i wykorzystywanych do nich urządzeń – operator może aktywować jedynie zbiorniki zgodne z receptą (blokada zbiorników i recept).
Kontrola efektywności w czasie rzeczywistym.
Wskazywanie stanów i ilości zasobów w zbiornikach.
Podświetlenie aktualnej drogi transportu surowców oraz animacja maszyny czy robota.
Automatyczna komunikacja z systemami sterowania.
Zbieranie i archiwizacja wszelkich danych surowych z procesów produkcyjnych.
Nadzór nad wydajnościami i planem produkcyjnym.
Standaryzacja widoków obiektów – to, co pokazuje system, jest odzwierciedleniem rzeczywistych urządzeń, znajdujących się na hali produkcyjnej.
Połączenie parametrów z produktem – możliwość szybkiej modyfikacji temperatury zadanej, w celu zachowania wysokiej jakości wyrobu.
Bezpieczne sterowanie ręczne – możliwość wprowadzenia zabezpieczeń, które pozwalają ręcznie sterować urządzeniami tylko uprawnionym osobom i w określonych warunkach.
Raportowanie na podstawie danych historycznych – wykorzystujemy narzędzia osadzone w systemie SCADA oraz rozwiązania zewnętrzne, m.in. Microsoft Reporting Services, Microsoft Power BI.
Instrukcje dla operatora – prowadzą operatora „krok po kroku”, dzięki czemu wie, jak należy wykonać daną operację.
Alarmowanie – Dzięki podświetlaniu okien operator od razu widzi, gdzie powinien zareagować.
Wykresy przebiegów – możliwość budowania trendów historycznych i bieżących.
Pełna integralność z innymi systemami informatycznymi (m.in. MES, ERP, DCS).

Korzyści

Poprawa bezpieczeństwa – system może podjąć decyzje o zamknięciu zaworu lub zabezpieczyć przed niewłaściwym uruchomieniem zbiorników.
Szybszy czas reakcji, np. poprzez automatyczne alarmowanie i wysłanie powiadomień mailowych lub SMS.
Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich – sterowanie produkcją z poziomu jednego systemu.
Wyższa wydajność, eliminacja marnotrawstwa i obniżenie kosztów produkcji.
Większa elastyczność i zwinność produkcji.

Dlaczego warto?

  • Możliwość integracji systemów sterowania z oprogramowaniem wspierającym procesy biznesowe. 
  • Automatyczny nadzór i kontrola procesu produkcyjnego. 
  • Rzeczywiste odwzorowanie produkcji — wizualne przedstawienie danych. 
  • Sprawna regulacja procesu produkcyjnego. 
  • Możliwość implementacji oprogramowania jako rozwiązania w chmurze. 
  • Archiwizacja danych. 

Dlaczego warto wdrażać system SCADA z zespołem explitia

Znamy technologie produkcyjne

Nasi pracownicy posiadają kompetencje w zakresie integracji z systemami automatyki i informatyki przemysłowej.

Mamy wieloletnie doświadczenie

Wdrażaliśmy system SCADA dla polskich i zagranicznych zakładów produkcyjnych, m.in. z branż: automotive, spożywczej, chemicznej oraz AGD. Wdrażane przez nas systemy SCADA sterują całymi fabrykami dużych, znanych marek, co pozwoliło wypracować dobre i efektywne standardy wizualizacji elementów wykonawczych.

Dbamy o bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa sieciowego. Wspieramy naszych klientów w obszarze dostarczenia wytycznych, związanych z budową bezpiecznej infrastruktury sieciowej, opartej na indywidualnych kanałach komunikacji z systemami sterowania. Ponadto wdrażaliśmy system SCADA w wielu zakładach produkcyjnych, dopasowując się do różnych wymogów bezpieczeństwa czy infrastruktury.

Doradzamy najlepsze rozwiązanie dla klienta

Zależy nam, aby wdrożone rozwiązanie wspierało realne potrzeby klienta i odpowiadało na wyzwania, z jakimi się mierzy. Dlatego implementujemy nie tylko oprogramowanie własne, które stale rozwijamy, ale również systemy światowych dostawców (SCADA).

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.