Planowanie i dystrybucja zleceń

Planowanie i dystrybucja zleceń produkcyjnych

Co i w jakiej kolejności powinno zostać wyprodukowane, aby: optymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe, zwiększać wydajność, zmniejszać czasy cykli, oszczędzać czas pracy operatora maszyny? “Poznaj moduł Portalu Produkcyjnego odpowiedzialny m.in. za planowanie produkcji”.

Optymalne planowanie i dystrybucja zleceń produkcyjnych

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest planowanie i dystrybucja zleceń w codziennej pracy technologa. Dodatkowo ma do nich stały wgląd. Może on edytować zlecenia, a także — w razie potrzeby — je usunąć lub wstrzymać pracę operatora. Informacja o zleceniu przekazywana jest automatycznie, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

 

 

Budowa infrastruktury IT

Harmonogramowanie zleceń

Priorytety mogą być nadawane dwojako — technolog może ustawić hierarchię lub na bazie utworzonych zleceń (uwzględniając informacje dotyczące materiału, liczby sztuk itp.) operator może ustalić ich kolejność.

Szczegółowe dane z procesu produkcyjnego

Rozpoczynając pracę, operator uruchamia zlecenie za pomocą jednego kliknięcia i w taki sam sposób informuje o jego zakończeniu. W czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o wykonanym zleceniu (wymiarach, ilości, wycięciach, liczbie OK/NOK) dostępne są w panelu technologa i administratora.

Korzyści

Większa wydajność
Stały dostęp do danych
Lepsza komunikacja między planistą a operatorem
Większa elastyczność produkcji

Dlaczego warto?

Sprzężone planowanie zleceń z magazynem — lepsze wykorzystanie zasobów magazynowych.
Możliwość integracji z innymi systemami, np. ERP — podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie rzetelnych danych.
Możliwość powiązania systemu z BOM.
Automatyzacja ręcznego planowania i raportowania produkcji.
Bieżące informacje o postępach w realizacji planu — rzeczywisty licznik produkcji.
Dostęp do szczegółowych informacji, dotyczących parametrów wykonanych elementów oraz zużytych materiałów, np. butelek, metali, etykiet, pudełek.
Optymalny plan produkcji — wzrost wydajności.
Sprawna komunikacja między planistą i operatorem — szybsze reakcje i większa elastyczność produkcji.
Stały dostęp do aktualnych i archiwalnych danych.
Skalowalność rozwiązania — moduł może zostać wdrożony jako samodzielny system lub w połączeniu z innymi narzędziami Portalu Produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.