Interaktywne instrukcje operatorskie

Interaktywne instrukcje operatorskie

Intuicyjne w obsłudze rozwiązanie, wspierające pracę operatorów na stanowiskach manualnych, poprzez zapewnienie powtarzalności wykonywanych działań. Jest także sposobem na zbieranie danych z procesu produkcyjnego ze stanowisk manualnych (ręcznych) czy stacji półautomatycznych.

Traceability z maszyn manualnych i półautomatycznych

Interaktywne instrukcje operatorskie wspierają tworzenie genealogii produkcji (traceability) dla wyrobów produkowanych na stanowiskach manualnych i nieautomatycznych. Operator przechodzi przez kolejne kroki takiej instrukcji, a w tym czasie w systemie zbierana jest statystyka z akcji. Gromadzone są dane o ilości, jakości, testach i czasie cyklu. Informacje zbierane są samoczynnie w trakcie procesu, nie obarczając czasowo operatora.

 

Instrukcja stanowiska operatorskiego

Interaktywne instrukcje operatorskie obejmują także wytyczne dotyczące stanowisk pracy.

 

Rozwiązanie jest elementem Portalu Produkcyjnego. Odpowiada za dostarczenie operatorom czytelnych instrukcji. Pracownik krok po kroku przechodzi przez kolejne panele. Dzięki temu zagwarantowana jest powtarzalność wykonywanych działań. Narzędzie przyspiesza również wdrożenie nowego pracownika oraz jest wsparciem w ciągłości produkcji — w chwili, gdy podczas procesu dochodzi do zmiany pracownika, operator przechodzi przez kolejny etap, nie będąc zmuszonym zaczynać od początku.

Korzyści

Dostęp do danych z procesu produkcyjnego
Szybsze wdrożenie pracownika
Powtarzalność wykonywanych operacji
Aktualność wytycznych dzięki intrukcjom wykonywania operacji

Dlaczego warto?

Sposób na traceability dla stanowisk manualnych i nieautomatycznych.
Optymalizacja procesu produkcyjnego — dzięki dostępowi do rzetelnych danych.
Zagwarantowanie powtarzalności wykonywania operacji na stanowiskach manualnych.
Sprawniejsza komunikacja z działem produkcji - przykładowo przekazanie ważnych informacji operatorom maszyny i stacji.
Lepszy przepływ informacji o postępie pracy, z uwzględnieniem czasu danego cyklu i parametrów efektywności.
Automatyzacja raportowania, komunikacji, obiegu informacji oraz księgowania do systemu ERP ze stanowisk manualnych.
Większe bezpieczeństwo — instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy.
Skalowalność rozwiązania — moduł może zostać wdrożony jako samodzielny system lub w połączeniu z innymi narzędziami Portalu Produkcyjnego.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.