OPC

Wyciąganie danych z maszyn

Systemy informatyczne dla zakładów produkcyjnych w miarę możliwości powinny bazować na danych pochodzących bezpośrednio z maszyn, czujników czy urządzeń wykonawczych. Wyróżnikiem zespołu explitia jest unikalne połączenie kompetencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe wdrożenie rozwiązań informatycznych – od analizy realnych potrzeb, stworzenia mapy drogowej wdrożenia, aż po wyciągnięcie danych z maszyn, realizację systemu informatycznego i serwis powykonawczy.

Wyciąganie danych z maszyn – od czego zacząć?

Analiza obecnych procesów powinna być punktem wyjścia do implementacji systemu informatycznego. Zatem w pierwszym etapie zawsze przeprowadzamy audyt przedwykonawczy (rozpoczynając od workshopu). Dzięki temu możemy określić rzeczywiste wyzwania zakładu produkcyjnego. Następnie tworzymy mapę drogową wdrożenia systemu oraz plan pozyskania danych bezpośrednio ze źródeł.

Interaktywne instrukcje operatorskie

Pozyskiwanie danych z nowych maszyn

Integrator systemu informatycznego oraz klient mają często ograniczone możliwości pozyskiwania danych z nowych maszyn i urządzeń. Ingerencja w struktury oprogramowania (choć nierzadko jest konieczna, aby pozyskiwać dane) jest niemożliwa ze względu na zabezpieczenia gwarancyjne. Warto więc przewidzieć potrzebę integracji systemu sterowania maszyny już na etapie pracy dostawcy nad oprogramowaniem.

Źródła danych

Nierzadko prace nad pozyskaniem danych bezpośrednio ze źródeł to działania typowo inżynierskie. Polegają one na analizie oprogramowania i dokumentacji elektrycznej, znalezieniu odpowiednich sygnałów oraz ich źródeł. Dodatkowo mają na celu zdiagnozowanie, w jakich przestrzeniach, w przyszłości system informatyczny może mieć trudność, ponieważ w tym momencie pomiar nie istnieje lub jest mało dokładny.

Aby uzyskać w pełni automatyczny system, kluczowym elementem jest wydobycie danych m.in.

  • ze sterowników PLC,
  • z sensorów,
  • w sposób elektryczny,
  • z innych systemów informatycznych, np. ERP.

Jeśli dane niezbędne do realizacji potrzebnych funkcji nie pochodzą z jednego typu źródła – konieczne jest opracowanie planu, który pozwoli sprowadzić dane z wielu źródeł do jednego standardowego modelu. Powstaje pewnego rodzaju warstwa pośrednicząca między różnymi źródłami a systemem informatycznym. Często udaje się wykorzystać standard komunikacji wspólny dla wszystkich systemów, czasami natomiast należy w tym zakresie opracować dedykowane rozwiązanie. .

Pozyskanie danych z maszyn – Klient czy Dostawca

Klient może dane pozyskać samodzielnie, budując wewnętrzny zespół specjalistów lub wykorzystać doświadczenie i wiedzę zespołu explitia. Wydzielenie tego zakresu prac poza przedsiębiorstwo ma wiele korzyści, m.in.:

  • Gwarancja poprawności – zewnętrzny zespół posiada wieloletnie doświadczenie i doskonale wie, jak poprawnie pozyskiwać dane z maszyn.
  • Interdyscyplinarność zespołu – dzięki czemu dane uzyskiwane są w sposób optymalny.
  • Efektywność kosztowa.

Czy trzeba automatyzować zawsze?

Dokładna analiza pozwala określić, jakie procesy naprawdę warto automatyzować, a nad którymi należy się zastanowić. Może bowiem okazać się, że w poszczególnych przypadkach automatyzacja nie ma uzasadnienia biznesowego – jej zalety są niewielkie, a koszty przewyższają korzyści. W takim przypadku podejmuje się decyzję, czy ta wartość powinna być wpisywania ręcznie oraz gdzie może być wpisywana ręcznie. Systemy firmy explitia posiadają możliwość budowania formularzy do wpisywania danych ręcznie.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.