Statystyczna kontrola procesu

Statystyczna kontrola procesu

Ciągłe monitorowanie i analiza procesów produkcyjnych wspiera podejmowanie szybszych decyzji w zakresie ich optymalizacji. Moduł Portalu Produkcyjnego odpowiedzialny za statystyczną kontrolę procesu pozwala m.in. zadbać o jakość produkcji, zmniejszyć ryzyko pojawienia się błędów czy obniżyć koszty poprzez sprawną identyfikację źródeł błędów.

SPC — narzędzia

Statystyczna kontrola procesu za pomocą różnych narzędzi statystycznych, umożliwia rejestrowanie oraz analizę danych podczas procesu produkcyjnego. Narzędzia te można podzielić na: pierwszą grupę (diagramy korelacji Pareto i Ishikawy), które pomagają znaleźć przyczyny błędów oraz drugą (arkusz i karty kontrolne, histogram, diagram procesu), których celem jest pomoc w utrzymaniu jakości procesów.

 

 

Traceability dla produkcji seryjnej

Monitorowanie przebiegu procesu — jakość produkcji

Narzędzia statystyczne wchodzące w skład SPC określane są mianem siedmiu złotych narzędzi jakości K. Ishikawy. Za ich pomocą w sposób ciągły i automatyczny sprawdza się, czy dane pozyskane z procesu produkcyjnego mieszczą się w granicach tolerancji, czy nastąpiły odchylenia od założonych standardów. Dzięki temu rozwiązanie wspiera utrzymanie powtarzalności procesów, co wpływa na jakość produkcji. Ponadto przy wykryciu nieprawidłowości system SPC może zatrzymywać maszynę, co wpływa na bezpieczeństwo i oszczędności.

 

Korzyści

Lepsza jakość produkcji
Niższe koszty
Optymalne wykorzystanie zasobów
Lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych

Dlaczego warto?

Możliwość szybkiej reakcji Dzięki badaniu odchyleń od standardów system pomaga reagować jeszcze przed pojawieniem się błędów lub produktów niezgodnych.
Sposób na oszczędnościMożliwość szybkiej identyfikacji źródeł ewentualnych błędów i optymalizacja procesów.
Poprawa jakości produktów Dzięki ciągłemu monitorowaniu procesu produkcyjnego.
Dostęp do szczegółowych danychW tym intuicyjnych raportów.
Dbałość o dobry wizerunek firmyPoprzez oferowanie produktów o dobrej jakości.
Łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych i inwestycyjnychNa podstawie rzetelnych danych i informacji.
Skalowalność rozwiązania Moduł może zostać wdrożony jako samodzielny system lub w połączeniu z innymi narzędziami Portalu Produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.