W jaki sposób zmniejszyć ślad węglowy

Ślad węglowy to ważny wskaźnik, za pomocą którego można określić wpływ danego przedsiębiorstwa na klimat. Określenie poziomu emisji gazów cieplarnianych i podjęcie działań na rzecz jego obniżenia świadczy o świadomości klimatycznej zakładu produkcyjnego. Jest także jednym z istotnych elementów mających wpływ na konkurencyjność produkowanych towarów.

 

 

 

Czym jest ślad węglowy

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych takich jak: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), heksafluorek siarki (SF6), które powstają m.in. w procesie produkcji danego wyrobu, podczas jego magazynowania, transportu oraz eksploatacji. Jest jednym z mierników wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Ślad węglowy — dlaczego warto liczyć?

Ochrona środowiska — obniżanie poziomu emisji gazów cieplarnianych świadczy o odpowiedzialności środowiskowej i korporacyjnej.
Wymogi prawne — określenie śladu węglowego dla swojego przedsiębiorstwa oraz wytwarzanych produktów jest działaniem sformalizowanym zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe standardy oraz wytyczne.
Sposób na redukcję kosztów — za pomocą nowoczesnych systemów IT możesz zyskać dane, które wskażą przestrzeń do optymalizacji produkcji i eliminowania marnotrawstwa.
Większa konkurencyjność — nierzadko poziom śladu węglowego ma wpływ na decyzje dotyczące wyboru dostawców.
Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa — obliczanie śladu węglowego i podejmowanie działań na rzecz obniżenia jego poziomu budują wizerunek świadomego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.
Kierunek dalszego rozwoju — dane dotyczące śladu węglowego mogą wpływać na dalsze decyzje dotyczące: wyboru materiałów, projektowania produktów czy optymalizacji procesów produkcyjnych. Pozwoli to na dalszy rozwój zakładu produkcyjnego.

Jak zredukować ślad węglowy

Na poziom śladu węglowego wpływa wiele elementów i codziennych czynności, o których nierzadko zapominamy. Aby móc efektywnie podejmować decyzje biznesowe i inwestycyjne należy posiadać rzetelne i aktualne dane. Systemy IT pozwalają zyskać szczegółowe dane z procesu produkcyjnego, ale także te dotyczące m.in. pracy biura czy utrzymania parku maszynowego.

Raportowanie

Eliminacja papierowego raportowania

Dzięki wizualizacji stanu produkcji i automatycznemu raportowaniu zyskujesz m.in. dostęp, w czasie rzeczywistym, do danych na temat wydajności i efektywności produkcji. Od razu wiesz, co dokładnie w danym momencie dzieje się na zakładzie produkcyjnym. Masz stały wgląd w aktualne i archiwalne dane, również te dotyczące przyczyn przestojów i awarii. Z łatwością możesz przeanalizować wyniki i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe. Eliminujesz również wykorzystanie papieru.

Więcej
identyfikowalność produktu

Identyfikowalność produkcji

Identyfikowalność produkcji pozwala zyskać informacje m.in. o tym:

  • z jakich surowców został wytworzony dany produkt,
  • od jakich producentów pochodzą dane komponenty,
  • ile produktów zostało wytworzonych w ramach konkretnego zlecenia,
  • ile trwał cykl produkcyjny,
  • którzy pracownicy brali udział w procesie wytwórczym,
  • z wykorzystaniem jakich maszyn i urządzeń powstał produkt.

Pozyskane dane mogą być wsparciem w optymalizacji procesu wytwórczego, znalezieniu przestrzeni na oszczędności czy skróceniu czasu cyklu.

Więcej
Planowanie i dystrybucja zleceń

Planowanie i dystrybucja zleceń produkcyjnych

System do planowania produkcji umożliwia zhierarchizowanie, co i w jakiej kolejności powinno zostać wyprodukowane, aby: optymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe, zwiększać wydajność, skrócić czasy cykli, zmniejszyć liczbę przezbrojeń, usprawnić komunikację między technologiem a operatorem maszyny oraz oszczędzać czas pracy zarówno urządzeń, jak i samego operatora. Dzięki systemowi masz dostęp do aktualnych i archiwalnych danych, co wspiera podejmowanie decyzji.

Więcej
Zbieranie i wizualizacja danych

Zbieranie i wizualizacja danych

Dla zarządzających oraz liderów stały dostęp do aktualnych i archiwalnych danych oznacza ogromny komfort podczas codziennego podejmowania decyzji.

Na podstawie rzetelnych informacji łatwiej i sprawniej można znaleźć przestrzeń do optymalizacji, ale również efektywniej podejmować decyzje związane np. z zakupem nowej maszyny czy inwestycją w instalację fotowoltaiczną. Ponadto po określeniu wartości progowych, system do zbierania i wizualizacji danych automatycznie przesyła alerty. Dzięki czemu — w razie potrzeby — pozwala  na szybką reakcję.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.