Korzyści zbierania danych z maszyn Benefits of collecting data from machines
Blog

Korzyści zbierania danych z maszyn. Jak osiągnąć maksymalne zyski?

8 kwietnia, 2024

Korzyści zbierania danych z maszyn jest naprawdę wiele, a do rozpoczęcia procesu gromadzenia informacji wiele nie trzeba. Pierwsze kroki niezbędne do efektywnego i rzetelnego agregowania danych omawialiśmy już w poprzednim artykule. Dziś przyjrzymy się korzyściom biznesowym, jakie przynoszą te działania oraz sprawna analiza danych poparta odpowiednią interpretacją.

Korzyści zbierania danych z maszyn – automatyzacja pracy

Przed wdrożeniem systemu automatyki zbierania danych z maszyn, konieczne jest wykonywanie szeregu zadań ręcznie. Jeśli pomyślimy, że w zakładzie pracuje wielu operatorów, którzy zbierają i dokumentują dane w sposób manualny, z łatwością można wyobrazić sobie przestrzeń do optymalizacji. Brak automatyzacji w tym zakresie oznacza zazwyczaj marnotrawstwo czasu i potencjału ludzkiego, który mógłby być wykorzystany na bardziej produktywne czynności. Ponadto w niektórych działach dodatkową pracę przysparza przepisywanie tych samych informacji np. do plików Excel oraz ich samodzielna analiza przez technologa. Celem automatyzacji jest całkowite ograniczenie potrzeby zajmowania się tymi zadaniami przez pracowników produkcyjnych. 

Minimalizacja NOK

Systemy do zbierania danych z wielu urządzeń przyspieszają reakcję na zdarzenia krytyczne. Informacje z maszyny natychmiast wysyłane są w postaci alarmów za pomocą wiadomości mailowych lub SMS-ów. Umożliwia to zminimalizowanie nadprodukcji sztuk ze statusem NOK i opuszczenia przez nie magazynu. A co za tym idzie, zmniejsza się ilość reklamacji i zwrotów wadliwych partii produktów.

Korzyści zbierania danych z maszyn – optymalizacja kosztów

Zużycie mediów w produkcji

Bezsprzeczną zaletą zbierania danych z maszyn jest możliwość optymalizacji kosztów wytwórczych. Integracja systemów umożliwia pozyskanie dokładnej wiedzy m.in. o zużyciach mediów – wody czy energii. Dodatkowo możemy zbierać informacje o precyzyjnych parametrach procesowych. Poza ogólnym statusem OK lub NOK posiadamy także zmienne temperatury, ciśnienia podczas procesu, a nawet moment skręceń śrub. Można zyskać nie tylko informację, że konkretna sztuka była nieprawidłowa, ale przede wszystkim, dlaczego tak się stało. Takie dane udostępniane są w formie prostego raportu, obrazującego za pomocą wykresów, gdzie pojawia się najwięcej błędów. Dzięki temu możliwa jest szybka eliminacja usterki.

Wąskie gardła procesu produkcyjnego

Efektywne pozyskiwanie danych dostarcza także informacji o tym, gdzie znajdują się wąskie gardła i w jaki sposób można wygenerować oszczędności. Zastosowanie znajduje tutaj także zasada Pareto, która mówi o identyfikacji obszarów, które wymagają 20% wysiłku, a odpowiedzialne są za 80% efektu.

Określenie realnego zapotrzebowania

Integracja systemów i zbieranie danych z maszyn umożliwiają obliczanie przyszłego zapotrzebowania, przykładowo na półprodukty. Jeśli znane są dane statystyczne dotyczące m.in. zapotrzebowania na produkty w konkretnym miesiącu – można zaopatrzyć magazyn w półprodukty tuż przed tym okresem. Dzięki temu zyskuje się pewność, że liczba komponentów będzie wystarczająca, a jednocześnie nie spowoduje nagromadzenia zbyt dużych ilości towarów w innych miesiącach. 

Wdrażając system do agregacji danych z maszyn, sprawnie możesz rozpocząć cyfryzację Twojego zakładu produkcyjnego. Próg wejścia nie jest bowiem wysoki. Korzyści zbierania danych z maszyn jest natomiast  wiele. Jeśli chcesz skorzystać z tego potencjału – koniecznie daj nam znać! 

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.