Genealogia produkcji
Blog

Genealogia produkcji – Poznaj wyzwania i rozwiązania w śledzeniu produktów

22 marca, 2024
Author:

Genealogia produkcji pozwala m.in. na osiągnięcie oszczędności oraz minimalizowanie różnorodnych ryzyk. Otwiera też drogę do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlaczego traceability powinno stać się standardem dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego i nie tylko? Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu śledzenia produktów? Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się więcej.

Genealogia produkcji (traceability) – czym jest?

Genealogia produkcji, znana także jako identyfikowalność produktu lub traceability, to zdolność do śledzenia wytworzonego wyrobu bądź partii produktów na każdym etapie produkcji. Systemy traceability umożliwiają monitorowanie produktu zarówno wewnątrz zakładu produkcyjnego, jak i podczas późniejszego magazynowania oraz transportu. Tym samym, implementacja śledzenia produkcji może odbywać się na dwóch poziomach: wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Istotność identyfikowalności wykracza poza sektory, takie jak medycyna, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), bezpieczeństwo, czy automotive. Kompletna genealogia produktu jest kluczowa dla każdego producenta, niezależnie od branży.

Genealogia produkcji – aspekty prawne

Obowiązek identyfikacji towarów na każdym etapie ich produkcji, magazynowania oraz dystrybucji wynika z wymogów prawnych i regulacji ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Parlament Europejski, a także przez prawo lokalne poszczególnych krajów. Fundamentalne zasady i wymagania dotyczące systemów traceability określa między innymi Globalny Standard Traceability GS1 GTS2, stanowiący międzynarodowy benchmark dla rozwiązań w tej dziedzinie.

Brak systemu do genealogii produkcji – najczęstsze przykłady

W przedsiębiorstwie z sektora spożywczego, przed wprowadzeniem systemu MES (Manufacturing Execution System) i modułu traceability, zazwyczaj obserwuje się dwa typowe scenariusze.

  1. Firma nie dysponuje żadnym z wymienionych rozwiązań, a gromadzone dane są rozproszone w różnych miejscach. W sytuacji, gdy konieczne jest znalezienie potrzebnych informacji, proces ten może obejmować:

W takim kontekście odnalezienie kompleksowej ścieżki informacyjnej bywa niezwykle żmudne i skomplikowane.

  1. W zakładzie funkcjonuje system oparty na papierowym dokumentowaniu. Wszystkie dokumenty są przechowywane w segregatorach, co sprawia, że poszukiwanie określonych danych jest czasochłonne i może prowadzić do pojawienia się błędów. Nasuwa się również kwestia, czy wszystkie odnalezione dokumenty rzeczywiście tworzą kompletną dokumentację.

Genealogia produkcji w produktach sypkich lub ciekłych

W przypadku wykorzystywania surowców w formie ciekłej lub sypkiej trudno jest dokładnie przyporządkować konkretny mililitr lub pojedyncze ziarenko do gotowego produktu. W takich sytuacjach podejście opiera się na śledzeniu całych partii surowca wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Gdy proces produkcyjny obejmuje wiele oddzielnych etapów, a półprodukt oczekuje na dalsze operacje, można zastosować algorytmiczne metody zarządzania zapasami, takie jak FIFO (First In, First Out) lub LIFO (Last In, First Out).

Jak to wygląda w praktyce?

W zbiorniku może znajdować się kilka partii półproduktu, z których każda charakteryzuje się:

Informacje te pochodzą z różnych czujników monitorujących proces produkcyjny – w przypadku substancji ciekłych są to na przykład przepływomierze, a dla materiałów sypkich mogą to być wagi przepływowe.

Kiedy materiał przechodzi przez kolejne etapy produkcji, system gromadzi dodatkowe informacje dotyczące:

W rezultacie, skanując gotowy produkt lub przeglądając dane w systemie MES, otrzymuje się kompletną historię przebiegu produkcji danego wyrobu.

Jakie korzyści przynosi identyfikowalność produktu?

Zastosowanie systemu do genealogii produkcji traceability, w połączeniu z integracją danych pochodzących z różnorodnych źródeł, umożliwia uzyskanie cennych informacji na temat:

Automatyczna genealogia produkcji ma wiele zastosowań. Na przykład, w sytuacji otrzymania zwrotu wadliwej partii produktów, można w ciągu kilku minut zdobyć wszelkie potrzebne informacje, skontaktować się z dostawcą surowca lub wycofać z rynku wszystkie wadliwe wyroby.

Jeśli chcesz ułatwić sobie i swojemu zakładowi automatyczną identyfikację produktu lub potrzebujesz konsultacji w wyborze odpowiednich modułów, odezwij się do nas!

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

Author:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.